Op maandag 5 augustus 2019 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 5 augustus 2019

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

Vanwege vakantie kunnen verschillende bestuursleden niet aanwezig zijn.

Het is een korte vergadering bedoeld om even bij te praten en de agenda’s voor volgende vergaderingen voor te bereiden.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergadering 1 juli 2019 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

3. Ingekomen post en mededelingen

-  datumlijst vergaderingen en overleg (zie mail Johan)

-  ontwerp informatieborden bij ingang van het dorp aan de Oostermneerweg (zie ook mail van Johan en Els)

4. Voortgang entree Linden

-   betonstorten uitgesteld ivm hitte; nieuwe planning (Han R.)

-   stand van zaken sponsoring

5. Voorbereiding in gebruikname op 22 september 2019

-   verslag van het laatste overleg

-   contact met comité (Linden).

6. Agenda jaarvergadering op 21 oktober a.s.

7. Bezoek B & W op 22 oktober a.s.

8. Wat verder ter tafel komt

9. Rondvraag

Datum volgende vergadering: ma 2 september 2019


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen