Op maandag 1 juli 2019 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Aagenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 1 juli 2019

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergadering 11 juni 2019 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

3. Ingekomen post en mededelingen

-Verslag en stukken vergadering platform

-Voortgang wonen aan De Hostert

4. Voortgang entree Linden

Technische zaken

Definitieve begroting

Planning uitvoering

Sponsoractie

5. Programma 22 september 2019

Opzet programma en inzet Dorpsraad

6. Voorbereiding overleg "kernendemocratie" 8 juli a.s. (zie uitnodiging Burgemeester Hillenaar)

7. Wat verder ter tafel komt

8. Rondvraag

Datum volgende vergadering: ma 5 augustus 2019


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen