Op maandag 29 april 2019 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 29 april 2019

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergadering 1 april 2019 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

3. Ingekomen post en mededelingen

4. Geluidsmetingen (stand van zaken)

5 Voortgang entree Linden

   - artistimpression

   - tekst monument

   - offerte realisering monument

6 Procedure wijziging bestemmingsplan t..b.v. uitbreiding Camperplaatsen

  - verslag overleg 17 april j.l.

  - inspraaknotitie

  - natuurpoort De bungelaar ( zie mail Johan)

  - vergadering cie ruimte ma 6 mei a.s.

  - planning evaluatief overleg sept-okt.

7. Visie toekomst Linden p.m.

8. Aanleg glasvezel p.m.

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag

Datum volgende vergadering: ma 3 juni 2019