Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

 

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 1april 2019

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

 

  1. Opening en vaststelling agenda

                             

  1. Verslag vergadering 11 maart 2019 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

 

  1. Ingekomen post en mededelingen

                - Ontwikkelingen zorg en wonen?

               

  1. Geluidswal A73 aan zijde Heeswijkse Kampen

                - nieuwe ontwikklingen?

                - stand van zaken metingen Linden

  1. Voortgang entree Linden

                - stand van zaken

    6   Wijziging bestemmingsplan t.b.v. uitbreiding Camperplaatsen

                - Terugkoppeling vergadering cie ruimte

                - Vervolgoverleg?

  1. Visie toekomst Linden p.m.

               

  1. Aanleg glasvezel p.m.

                - stand van zaken en acties

 

  1. Wat verder ter tafel komt

               

  1. Rondvraag

        Datum volgende vergadering: ma 6 mei 2019