Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

 

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 11 maart 2019

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

1.Opening en vaststelling agenda

2.Omdat Ruud aanwezig is om het ontwerp van het monument te preseteren, starten we hiermee

3. Verslag vergadering 4 februari 2019 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

4. Ingekomen post en mededelingen

    - Ontwikkelingen zorg en wonen?

5. Geluidswal A73 aan zijde Heeswijkse Kampen

    -terugkoppeling gesprek met wethouder en onderzoeker bureau Peutz

    -vervolg geluidsoverlast Linden: systematische metingen met eigen meetinstrument?

6. Voortgang entree Linden

    -planning uitvoering o.a. reactie Waterschap

    -omgevingsvergunning aanvraag.

7. Veiligheid In Linden:

    -buurtapp’s, stand van zaken.

    -bebording

8. Visie toekomst Linden

    -publicatie?

9. Aanleg glasvezel

    -stand vanzaken en acties

10. Wat verder ter tafel komt

     -website?

11. Rondvraag

Datum volgende vergadering: ma 1 april 2019


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien: stuur een Whatsapp bericht naar Johan: 06-14145574 of Ed: 06-23877506. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over het publiceren van je evenementen aankondiging of andere zaken die je geplaatst wilt hebben op www.Grootlinden.nl

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen