Op maandag 7 januari 2019 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

 

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 7 januari 2019

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

 

1. Opening en vaststelling agenda

1.a Indien een vertegenwoordiger van de Stichting Taurus, - uitgenodigd voor deze vergadering -, aanwezig is, is mijn (Johan) voorstel hem/haar voorrang te verlenen bij de agenda (20.15 – 20.45 uur)

2. Verslag vergadering 3 december 2018 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

3. Ingekomen post en mededelingen

    - Ontwikkelingen zorg en wonen?

4. Geluidswal A73 aan zijde Heeswijkse Kampen

    -Wat zijn de gevolgen?

    -Welke acties?

5 Voortgang entree Linden

   o.a. verplaatsing monument

6 Veiligheid In Linden

   -groepsapps? Bord? Surveillance

7. Visie toekomst Linden

    -reacties

    -eindredactie

    -vervolg?

8. Aanleg glasvezel

9. Wat verder ter tafel komt

a. brief mbt bijdrage aan AED, zoals op de site geplaatst, waarin het idee om de bijscholingsbijdrage, altijd volledig vergoed en in het verleden groot € 10,=, van € 15,= volledig te blijven vergoeden en het lidmaatschap van de EHBO vereniging te blijven stimuleren.

10. Rondvraag en datum volgende vergadering.