Op maandag 7 januari 2019 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

 

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 7 januari 2019

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

 

1. Opening en vaststelling agenda

1.a Indien een vertegenwoordiger van de Stichting Taurus, - uitgenodigd voor deze vergadering -, aanwezig is, is mijn (Johan) voorstel hem/haar voorrang te verlenen bij de agenda (20.15 – 20.45 uur)

2. Verslag vergadering 3 december 2018 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

3. Ingekomen post en mededelingen

    - Ontwikkelingen zorg en wonen?

4. Geluidswal A73 aan zijde Heeswijkse Kampen

    -Wat zijn de gevolgen?

    -Welke acties?

5 Voortgang entree Linden

   o.a. verplaatsing monument

6 Veiligheid In Linden

   -groepsapps? Bord? Surveillance

7. Visie toekomst Linden

    -reacties

    -eindredactie

    -vervolg?

8. Aanleg glasvezel

9. Wat verder ter tafel komt

a. brief mbt bijdrage aan AED, zoals op de site geplaatst, waarin het idee om de bijscholingsbijdrage, altijd volledig vergoed en in het verleden groot € 10,=, van € 15,= volledig te blijven vergoeden en het lidmaatschap van de EHBO vereniging te blijven stimuleren.

10. Rondvraag en datum volgende vergadering.


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien: stuur een Whatsapp bericht naar Johan: 06-14145574 of Ed: 06-23877506. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over het publiceren van je evenementen aankondiging of andere zaken die je geplaatst wilt hebben op www.Grootlinden.nl

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen