Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

 

Agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 4 februari 2019

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

 

  1. Opening en vaststelling agenda

                             

  1. Verslag vergadering 7 januari 2018 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)
  1. Ingekomen post en mededelingen

                - Ontwikkelingen zorg en wonen?

                -Terugkoppeling gesprek met wethouder (ook op 4 februari ‘s middags)

                - info Stichting Taurus mbt runderen bij plas 7 en 8.

  1. Geluidswal A73 aan zijde Heeswijkse Kampen

                -terugkoppeling gesprek met wethouder

                -Vervolg en acties?

    5   Voortgang entree Linden

                -Gesprek met gemeente over infoborden dd 24 januari j.l.

                -gewenste info (welke items en lokaties van Linden willen we op het (2de ?) publicatiebord)           

     6   Veiligheid In Linden:

                -gesprek met wijkagent 17 januari j.l.

                -voortgang groepsapps? Bord? Surveillance tijdens dorpsactiviteiten (pronkzitting)           

  1. Visie toekomst Linden

                -eindredactie

  1. Aanleg glasvezel

                -stand van zaken en acties

     9.Wat verder ter tafel komt

                -AED info?

  1. Rondvraag en datum volgende vergadering / voorstel datum jaarvergadering.

Ruud Schrijvershof komt mogelijk 1ste info geven over zijn gedachten bij de vormgeving van het monumentje. Zo ja, dan zou hij, na opening, als 1ste het woord krijgen.

Jan vd Broek en Johan vd Boom.


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien: stuur een Whatsapp bericht naar Johan: 06-14145574 of Ed: 06-23877506. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over het publiceren van je evenementen aankondiging of andere zaken die je geplaatst wilt hebben op www.Grootlinden.nl

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen