brug_steegstraat.JPGDe Dorpsraad heeft een tweetal mededelingen in het kader van Afsluiting Steegstraat.
1.
De Rechtbank in den Bosch heeft het verzoek om een voorlopige voorziening met betrekking tot het besluit van de gemeente Cuijk om de Steegstraat af te sluiten ontvangen en besloten dat op woensdag 20 november over deze zaak een openbare zitting zal plaatsvinden om 09.45. De zitting kan 45 minuten duren. Belangstellenden worden verzocht tijdig aanwezig te zijn. U allen bent van harte welkom in het Paleis van Justitie Leeghwaterlaan 8 (nabij het centraal Station) Den Bosch.
2.
De gemeente Cuijk zal de brug niet eerder verwijderen dan dat er een gerechtelijke uitspraak hierover is gedaan.
De letterlijke tekst van de gemeente Cuijk aan de rechtbank is de volgende:
zie bijlage

"Hierbij bevestig ik de mondelinge afspraak van hedenochtend dat wij de Steegstraat niet eerder zullen afsluiten dan nadat er een uitspraak is op het verzoek om voorlopige voorziening.
Een en ander er vanuit gaande dat de zitting uiterlijk 20 november 2013 zal plaatsvinden en dat er binnen 14 dagen een uitspraak wordt gedaan."