Op maandag 5 november 2018 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 5 november 2018

Plaats:  De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd:  20.15 uur

 

  1. Opening en vaststelling agenda                             
  1. Verslag vergadering  10 september 2018 en verslag jaarvergadering 2018 (zijn al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)
  1. Ingekomen post en mededelingen

                - Ontwikkelingen zorg en wonen?

                - Vervolgbijeenkomst burgerparticpatie?

                - Bijeenkomst recreatieve ontwikkelingen Kraaijenbergse plassen?

                - Evaluatieve bijeenkomst seizoen 2018 op gemeentehuis?

                - Uitnodiging Camping ’t Loo voor inloopochtend zaterdag  17 november

                -………..

  1. Terugblik op de jaarvergadering,

               - Opbrengst?

               - Willen we nog meer reacties op de conceptvisie Linden?

               - Terugkoppeling.

  1. Wat verder ter tafel komt
  1. Rondvraag