Op maandag 6 augustus 2018 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.
Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden.


Datum: maandag 6 augustus  2018 Plaats:  De Burcht (biljartzaaltje) Tijd:  20.15 uur

 

1.  Opening en vaststelling agenda

2.   Verslag vergadering  2 juli 2018  (Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

3.  Ingekomen post en mededelingen
-ontwikkelingen dorpsentree i.c. verslag overleg dd 25 juli?
-ontwikkelingen zorg en wonen?
-verslag vergadering Platform ((doorgestuurd door Johan)

4.  Visieontwikkeling  op toekomstige invulling van Kern Linden We werken via een
onderwerpen/tehemalijst van Han.
Tijdens de vorige vergadering hebben we een gedeelte besproken. Het resultaat is opgenomen in een
afzonderlijk verslag dat toegestuurd wordt.
We hopen tijdens de vergadering weer een stuk verder te komen.

5.  Wat verder ter tafel komt
6.   Rondvraag