Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Henriette Huisinga
en Ed Tigchelaar.
Verhinderd: Els van Daal en Nico Heere contactpersoon vanuit de gemeente Cuijk.
1.    Jan vd Broek opent de vergadering en stelt de agenda vast.
2.    Verslag  vergadering 4 juni 2018 is al goedgekeurd en op de site geplaatst.
3.    Ingekomen post en mededelingen:
Parkeerplaats voor Olie en Stoom de vraag was of deze nu gebruiksklaar is, antwoord van
gemeentewege: alleen de afwerking ontbreekt nog (grastegels), maar kan al gewoon gebruikt worden.
Ontwikkelingen dorpsentree: Er is opnieuw ter plekke overleg geweest over concretisering van de
plannen ter plaatse met 2 medewerkers van de gemeente. Afgesproken is dat er overleg komt tussen
uitvoerende dienst, afdeling verkeer, beleidsmedewerkers en de dorpsraad om zo op één lijn  te
komen én over de dorpsentree én de parkeerplekken ter plaatse (zowel voor Olie en Stoom als de
openbare).
Als dorpsraad zetten we in op de Olie en Stoom plaatsen als vergund, - rechts achter de slagboom –
en de 7á 8 openbare plaatsen in de oksel van het weggetje naar de Drul in de voorzijde van het
bosje aldaar. (zie bijgevoegde tekening).
Ontwikkelingen zorg en wonen: Els is voorzitter geworden van de werkgroep die een vervolg geeft aan
concretisering van de op tafel liggende plannen. Het Lindens initiatief voor senioren woningen
geldt daarbij als speerpunt. Binnenkort is er overleg met Sander over de voortgang en stand van
zaken.
Toegevoegd: Jeux de Boules:  een inmiddels traditionele happening ‘s zondags na de vierdaagse voor
maximaal 14 koppels. We besluiten als dorpsraad te zorgen voor een sluitende begroting door het
tekort, na entree van 4,= € per koppel, aan te vullen.
Kennisgeving  van dank en medeleven na het overlijden van Cees van Raay.

4.    Visie ontwikkeling op toekomstige invulling van Kern Linden: Stand van zaken m.b.t. het
onderhoud van de pastorietuin. Op korte termijn zal er hierover opnieuw contact zijn tussen het
parochiebestuur en de dorpsraad. M.b.t .het onderhoud van het JP Keijzerspleintje en omliggend
heeft Jan vd Broek contact gehad met John de Valk (gemeentewerken) en afspraken kunnen maken die
schriftelijk bevestigd zullen worden over de lei-linden, de omgeving H.Hartbeeld en meer. De
kinderkopjes, zijn per definitie slecht te onderhouden en zijn mogelijk tzt aan vervanging toe.

J.v.d. Broek en Johan zullen een samenvatting schrijven over de gevormde meningen, adhv de verder
behandelde onderwerpen.

5.    Wat verder ter tafel komt.
De 50km borden bij de toe- en uitrit grondvervoer op de Raamweg zorgen eerder voor onveiligheid en
zijn o.i. ook niet de juiste borden. Beter ware het de borden te verwijderen en te vervangen door
het bord slipgevaar met daaronder “uitrit zandauto’s”.

6.    Data volgende vergaderingen zijn maandag 6 augustus en maandag 3 september 20.15 uur in de
Burcht.
Dinsdag 3 juli 2018 Notities
Johan van den Boom, Secr.


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien: stuur een Whatsapp bericht naar Johan: 06-14145574 of Ed: 06-23877506. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over het publiceren van je evenementen aankondiging of andere zaken die je geplaatst wilt hebben op www.Grootlinden.nl

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen