Op maandag 2 juli 2018 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 2 juli 2018

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergadering 4 juni 2018 (Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

3. Ingekomen post en mededelingen

-ontwikkelingen dorpsentree?

-ontwikkelingen zorg en wonen?

4. Visieontwikkeling op toekomstige invulling van Kern Linden

Dit onderwerp is door de overladen agenda de vorige vergaderingen onvoldoende aan bod gekomen. We hebben een start gemaakt.

Om verder te komen is het nodig de dingen in te tekenen en aan te vullen met beleidsuitspraken op een aantal terreinen. Han Ribberink heeft enkele maanden een lijst van zaken genoemd.

5. Wat verder ter tafel komt

6. Rondvraag


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien: stuur een Whatsapp bericht naar Johan: 06-14145574 of Ed: 06-23877506. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over het publiceren van je evenementen aankondiging of andere zaken die je geplaatst wilt hebben op www.Grootlinden.nl

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen