Op maandag 4 juni 2018 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

 

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 4 juni 2018

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergadering 14 mei 2018 (Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

3. Ingekomen post en mededelingen

- vergadering Platform?

-Stand van zaken Olie en Stoom?

4. Stand van zaken Dorpsentree

5. Stand van zaken uitbreiding aantal camperplaatsen ‘t Loo

6. Terugblik op overleg met gemeente

7. Visieontwikkeling op toekomstige invulling van Kern Linden

8. Wat verder ter tafel komt

9. Rondvraag


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen