Verslag van de bestuursvergadering van: 14 mei 2018

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Johan van den Boom, Els van Daal, Jan van Essen, Henriette Huisinga, Ed Tigchelaar.

Nico Heere heeft afgemeld. (De vergadering verzoekt zijn aanwezigheid komend overleg)

 

1. Johan opent, bij afwezigheid van Jan vd Broek, de vergadering en stelt de agenda voor.

2. Verslag vergadering 9 april 2018 is al goedgekeurd en op de site geplaatst.

3. Mededelingen:

We besluiten voortaan niet meer om 20.00 uur te starten, maar om 20.15 uur, eindtijd blijft 22.00 uur.

We besluiten een groepsapp te maken, (Henriette), om snel korte info aan elkaar te kunnen doorspelen.

Platform dorps- en wijkraden a.s. woensdag 16 mei: Els en Johan óf Jan v Essen gaan.

Info bij de gemeente mbt overlast honden uitlaten: Er is op de meest korte afstand vanuit iedere plek in Linden open natuurterrein te vinden waar honden , ZONDER OVERLAST te geven uitgelaten kunnen worden. We doen nogmaals een dringend beroep op inwoners en campinggasten:

GEEN HONDENPOEP IN HET DORP / BIJ JE BUURMAN OP DE STOEP.

4. Over het centrum (pastorietuin en omliggend). Er is op de eerste plaats nog geen antwoord op onze dringende vraag aan het parochiebestuur om onderhoud van de pastorietuin. Daarnaast zijn we van mening, dat het meer dan tijd wordt om met elkaar, dorpsraad en parochiebestuur, om de tafel te gaan om te bezien hoe mogelijk niet parallel lopende gedachten en belangen over toekomstige invulling van het centrum gebied, - in eigendom van de parochie -, meer tot overeengekomen invulling kunnen leiden.

5. Afgesproken wordt dat Johan een afspraak met de gemeente maakt n.a.v. ons schrijven over de uitbreiding van het aantal camperplaatsen van 11 naar 35 op de camping. Deze afspraak is inmiddels gemaakt. Verder wordt er opgemerkt dat de bezwaartermijn, waarbij inbegrepen de termijn van een schorsingsverzoek, afloop op 5 juni a.s.

6. Werkzaamheden parkeerplaats Olie en Stoom. Tegen alle afspraken in met de dorpsraad en tegen de omschrijvingen van de vergunning van Olie en Stoom, is er ook begonnen met de aanleg van parkeerplekken links achter de slagboom en met het doortrekken van de verbreding verder dan de aanlegsteiger van Olie en Stoom. Op deze manier werkend worden we als dorpsraad volstrekt niet meer serieus genomen. Melden we in ons vorige verslag nog: " Over de dorpsentree aan de Oostermeerweg valt geen nieuws te melden behalve dan dat de afstemming tussen de verschillende gemeentelijke diensten niet naadloos op elkaar lijkt aan te sluiten." Nu staan we voor voldongen feiten. Afspraak: we nemen morgen meteen contact met de gemeente op over deze gang van zaken.

7. Data volgende vergaderingen zijn maandag 4 juni 20.15 en maandag 6 augustus 20.15 uur in de Burcht.

Dinsdag 15 mei 2018

Notities

Johan van den Boom

Secr.