Voor de bestuursvergadering van morgen Maandag 14 mei 2018, eerder aangekondigd in het verslag van de bestuursvergadering van 9 april jl. is geen agenda aanwezig.

Dit in verband met de afwezigheid van de voorzitter en de tot dit weekend afwezige secretaris.

Johan van den Boom.