Agenda vergadering bestuur Dorpsraad

Maandag 7 augustus om 20.00 uur in de Burcht

 

       1.  Opening en vaststelling agenda 

       2. Verslag vorige vergadering, reeds goedgekeurd en op www. Grootlinden geplaatst. 

       3. Ingekomen stukken en lopende zaken

           a. Sociëteitshaven

           b.Woningbehoefte

           c. Botenhelling 

       4. Pastorietuin 

       5. Informatie aan nieuwe Lindenaren 

       6. Eerste overleg over invulling en thema’s  jaarvergadering

       7. Wat verder ter tafel komt

          8. Rondvraag