Agenda vergadering bestuur Dorpsraad

Maandag 7 augustus om 20.00 uur in de Burcht

 

       1.  Opening en vaststelling agenda 

       2. Verslag vorige vergadering, reeds goedgekeurd en op www. Grootlinden geplaatst. 

       3. Ingekomen stukken en lopende zaken

           a. Sociëteitshaven

           b.Woningbehoefte

           c. Botenhelling 

       4. Pastorietuin 

       5. Informatie aan nieuwe Lindenaren 

       6. Eerste overleg over invulling en thema’s  jaarvergadering

       7. Wat verder ter tafel komt

          8. Rondvraag


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen