Agenda vergadering bestuur Dorpsraad
Dinsdag 6 juni 2017 om 20.00 uur in de Burcht

 

 


1. Opening en vaststelling agenda.

2. Ingekomen stukken 

3. Verslag vorige vergadering 

4. Terugblik op bezoek B&W op 25 april j.l. 

5. Mail van Mariëlle van Zuijlen over raadsinformatiebrief inzake nieuwe botenhellingen.

6. Aanvraag van Camping ’t Loo voor vergunning voor 30 camperplaatsen

7. Stand van zaken “Aanlegsteiger sociëteit Olie en Stoom” .

8. Wat verder ter tafel komt. 

9. Rondvraag en data volgende vergaderingen.


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart zal de aanleg beginnen.

Nadere informatie volgt spoedig.

 

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen