Agenda vergadering bestuur Dorpsraad
Dinsdag 6 juni 2017 om 20.00 uur in de Burcht

 

 


1. Opening en vaststelling agenda.

2. Ingekomen stukken 

3. Verslag vorige vergadering 

4. Terugblik op bezoek B&W op 25 april j.l. 

5. Mail van Mariëlle van Zuijlen over raadsinformatiebrief inzake nieuwe botenhellingen.

6. Aanvraag van Camping ’t Loo voor vergunning voor 30 camperplaatsen

7. Stand van zaken “Aanlegsteiger sociëteit Olie en Stoom” .

8. Wat verder ter tafel komt. 

9. Rondvraag en data volgende vergaderingen.