Verslag bestuurvergadering van: 13 maart 2017
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Burcht Linden

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom

1.Opening en vaststelling agenda, bij punt 12 toevoegen: subsidieaanvraag 2018

2. Verslagen van 9 januari en 20 februari ‘17 zijn reeds geaccordeerd en op de website geplaatst.

3. Ingekomen post en mededelingen: Verslag van de Platvorm vergadering van 15 februari, geen opmerkingen.

4. Pastorietuin / centrum. We schreven in het laatste verslag dat we ons realiseren dat het een grote stap is om van het ‘nu’ te komen tot het geschetste ‘toekomst-beeld’. We besluiten, met behoud van de ontwikkelde visie op het gehele gebied, gefaseerd te werk te gaan. We stellen ons voor om in eerste instantie met het parochiebestuur in overleg te treden om hen toestemming te vragen de pastorietuin te mogen opknappen en voor wandelen toegankelijk te maken.

5. Facebook en website. We kijken terug op een geslaagde avond waarin voor belangstellend publiek de in en outs van het gebruik van facebook en met name de facebook pagina : “Linden ons dorp” uit de doeken werd gedaan. Met gepaste trots werd daar vermeld dat deze besloten pagina inmiddels al meer dan 100 aangesloten Lindense gebruikers kent en het aantal nog steeds toeneemt. Als dorpsraad benadrukken dat nu de koppeling tussen beide media steeds beter vorm krijgt, dat beide media vooralsnog ieder hun eigen gebruikers kennen, dat beide vormen ook in de toekomst aan elkaar aanvullend kunnen zijn en blijven, dat waar, - kort door de bocht -, facebook insteekt op korte en actuele onderlinge informatie uitwisseling, de website zijn positie kent vanuit (overheids)info voor het hele dorp, grotere artikelen, verslagen en bv. (foto) reportages. De vanuit de dorpsraad ingegeven gedachte om een digitaal forum te ontwikkelen van “vraag en aanbod” lijkt vooralsnog wat minder uit de verf te komen. Nu facebook gebruikers van “Linden-ons-dorp” inmiddels wel de website kunnen bezoeken zijn de meeste website bezoekers nog niet in staat op de facebook pagina te komen.

6. Verlichting van de ophaalbrug: geen nadere informatie.

7. Ingang dorp. Stand en gang van zaken rond de verplaatsing van de sociëteitshaven “Olie en Stoom” naar plas 2. Er is hier geen nieuwe info van de gemeente over. Wel hebben we als dorpsraad hier nogmaals uitvoerig bij stil gestaan en zullen ons opnieuw moeten beraden over al of niet bezwaar doorzetten aan de hand van de toegezegde gemeentelijke info. Daarnaast hebben we ons concreet gebogen over de entree van het dorp waaronder parkeerplekken voor Olie en Stoom, het voorkomen van wild parkeren daar ter plekke, betere infoborden, etc. We hebben een en ander op tekening gezet, zodat onze idee helder wordt, erop gereageerd kan worden en de gemeente beter inzicht krijgt hoe we een en andere vorm willen en/of kunnen geven. Deze tekening is op te vragen bij Johan, secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

8. 25 Maart Nat. Opschoondag. De landelijke planning van eerst NL-doet en 14 dagen later Nederland Schoon, is nogal verwarrend, dat terzijde. Vorig jaar zijn wij als dorpsraad bestuur actief geweest, nu heeft het Gilde het initiatief (over) genomen en Jos Bakker heeft in deze het voortouw genomen in de organisatie. Zie op facebook “Linden ons dorp” en de website voor nadere info.

9. Uitnodiging vergadering van gebruikers van De Burcht. A.s. donderdag 16.mrt. 18.45 uur. Jan van Essen gaat. Johan is 1ste reserve.

10. Voorbereiding bezoek B&W op dinsdag 25 april. Jan van Essen is helaas verhinderd. We overleggen over gespreksthema’s, vormgeving en gespreksdeelnemers/gasten. Jan v.d. Broek werkt een en ander uit ter voorbereiding van de bestuursvergadering van 10/4. Thema’s die de revue passeren zijn: olie en stoom in plas 2, de pastorietuin, de entree van het dorp aan de Oostermeerweg , het verkeer van en naar de camping/jachthaven, woningbehoefte voor ouderen en eenpersoonshuishoudens. We nodigen iedereen nadrukkelijk uit om hier nog niet genoemde thema’s aan toe te voegen die voor jou / voor ons / voor Linden van belang zijn. Alle suggesties, reacties, op en aanmerkingen zijn welkom bij Johan v.d. Boom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wel op Steegstraat 5a. Graag voor 7 april zodat we die mee kunnen nemen in de bestuursvergadering van 10 april.

12. De subsidie aanvraag 2018 moet voor 1 mei ingediend zijn. Jan van Essen neemt het initiatief. Zo ook over rekening en verantwoording 2016.

Data komende bestuursvergaderingen: maandag 10 april en dinsdag 6 juni 20.00 uur in de Burcht.
De 10/4 - vergadering zal met name besteed worden aan het voorbereiden van het bezoek van B&W op dinsdagmiddag 25 april 16.00 – 17.30 uur.

Johan van den Boom
Dorpsraad Linden.