Agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

De vergadering is , als altijd, openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Datum: maandag 13 maart 2017

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergadering 9 januari en 20 februari 2017

3. Ingekomen post en mededelingen

- verslag vergadering platform

4. Vervolg werkgroep pastorietuin

5. Faceboekpagina: “Linden - ons dorp” en website

6. Stand van zaken “Verlichting Brug”

7. Ingang dorp

8. Opschoondag o.a. samenwerking met gilde

9. Vergadering St De Burcht

10. Voorbereiding bezoek B&W

11. Aanvulling bestuur Dorpsraad p.m.

12.. Wat verder ter tafel komt

13. Rondvraag

Datum volgende vergadering 10 april 2017


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart zal de aanleg beginnen.

Nadere informatie volgt spoedig.

 

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen