Agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

De vergadering is , als altijd, openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Datum: maandag 13 maart 2017

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergadering 9 januari en 20 februari 2017

3. Ingekomen post en mededelingen

- verslag vergadering platform

4. Vervolg werkgroep pastorietuin

5. Faceboekpagina: “Linden - ons dorp” en website

6. Stand van zaken “Verlichting Brug”

7. Ingang dorp

8. Opschoondag o.a. samenwerking met gilde

9. Vergadering St De Burcht

10. Voorbereiding bezoek B&W

11. Aanvulling bestuur Dorpsraad p.m.

12.. Wat verder ter tafel komt

13. Rondvraag

Datum volgende vergadering 10 april 2017