Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom

Aanwezige belangstellende: -

Aanwezig van de werkgroep “Pastorietuin” : Fons Heijnen en Wiel Thelosen,

Afwezig met kennisgeving van die werkgroep: Willemien Selten, Ferdy Kokke en Martin Schoenmakers


1.Opening en vaststelling agenda, enige agendapunt; opstarten van de werkgroep “Pastorietuin”

2. Verslag van 7 november is reeds geaccordeerd en op de website geplaatst.

3. Ingekomen post en mededelingen: datum voorstel van het college B&W Cuijk. Johan zal voorgestelde datum, als “mogelijk” bevestigen.

Aan de hand van voorbereidend teken-werk van Fons, discussiëren we over de mogelijke invulling van de pastorietuin en verdere aangrenzende omgeving. De werkgroepleden zullen hierover afzonderlijk geïnformeerd worden.

4. Data komende bestuursvergaderingen: maandag 9 januari en maandag 20 februari, 20.00 uur in de Burcht.

P.S.

Vergeet niet te noteren in U / je agenda: maandagavond 23 januari 20.00 uur in de Burcht Info en instructie avond: Facebook en Facebook pagina: “Linden ons dorp”

Johan van den Boom

Dorpsraad Linden.


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart zal de aanleg beginnen.

Nadere informatie volgt spoedig.

 

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen