Gemeente Cuijk

Omgevingsvergunning aangevraagd, Sociëteit Olie en Stoom

Oostermeerweg ongenummerd te Linden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het bouwen van een aanlegsteiger en aanleggen van een parkeerplaats (dossiernr.: C7889)

Locatie: Oostermeerweg ongenummerd te Linden

kad. bekend gemeente Cuijk, sectie M, nr. 770 sectie M, nr. 867 (postcodegebied 5439)

Datum ontvangen: 7 oktober 2016

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.

De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien.

Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, 0485 396 600