Verslag bestuurvergadering van: Maandag 3 oktober 2016

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom

Aanwezige belangstellende: -

Aanwezige gast(en):-

 

 1. Opening en vaststelling van de agenda,

 1. Verslag vorige vergadering is reeds eerder geaccordeerd en op de website geplaatst.

 1. Ingekomen post en mededelingen:

 • “Impuls aan de leefomgeving” Publicatie van de Heidemaatschappij 2015.

 • Brochure “Kern met Pit”, ter inzage gelegd tot 31 okt.’16 bij de Burcht.

 • Handleiding “Oppi”, digitale opinie peiler. Afz: Vereniging Kleine Kernen Nrd. Brabant.

 1. Ontwikkelingsvisie Kraaienbergse Plassen.

De gemeente heeft laten weten dat de Structuurvisie Cuijk 2030, die de grote lijnen schetst waarbinnen ondermeer de ontwikkelingsvisie K.P. dient te passen, vanaf 29 september ter inzage ligt. Zienswijzen kunnen tot 30 oktober ingediend worden. We besluiten, zo mogelijk nog voor de jaarvergadering, een zienswijze op te stellen, zodat daar op de jaarvergadering op gereageerd kan worden.

 

 1. Stand van zaken website en digitale huiskamer.

In vervolg op het overleg van 7 juli zijn Han, Maik, Ivo, Joost en Johan,- Brenda was verhinderd,- op 29 september opnieuw bijeen geweest om nader uit te werken hoe de Facebookpagina “Linden ons Dorp” en de site Grootlinden.nl meer geïntegreerd verder kunnen. Staat geagendeerd voor de jaarvergadering.

 

 1. Ter voorbereiding op de jaarvergadering verdelen we met z’n drieën de praktische en inhoudelijke zaken.

 2. Voorstellen besteding budget “sociale vernieuwing”. Presentatie en toelichting op de jaarvergadering.

 3. Aanvulling bestuur Dorpsraad. Punt van aandacht en grote zorg. Komt terug op de jaarvergadering.

 1. Data van de volgende vergaderingen:

 • Maandag 7 november 20.00 uur De Burcht

 • Maandag 12 december 20.00 uur De Burcht.Linden, 4 oktober 2016

Johan van den Boom

Secretaris. DR Linden