Graag nodigen we alle inwoners van Linden uit voor de jaarvergadering van de DORPSRAAD LINDEN op donderdag 13 oktober 2016 om 20.00 uur in De Burcht.

Agenda

1. Opening

 

Reglementair gedeelte

2. Mededelingen

3. Verslag van de vergadering van 15 oktober 2015

Dit verslag is eerder op de site gepubliceerd en ligt ook ter inzage.

4. a. Jaarverslag van het bestuur

(ligt ter inzage tijdens de vergadering)

4. b. Financieel jaarverslag

(ligt ter inzage tijdens de vergadering)

5. Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing


Lopende Lindense zaken / ontwikkelingen mbt Linden: toekomstbeeld 2015-2025.

6. Ontwikkelingen website www.grootlinden.nl en digitale huískamer

7. Ontwikkeling recreatie en verkeer in Linden

Adviesbureau Van Nuland ontwikkelt in opdrocht von de gemeente een visie op de recreatieve ontwikkeling rond de Kraayenbergse plassen en doet dat in overleg met betrokken ondernemers, dorps- en wijkraden van Katwijk, Heeswijkse Kampen, Beers en Linden, en ondere belanghebbenden. Ter vergadering wordt deze ontwikkeling toegelicht en zol de Dorpsraod haar inbreng en reocties voorleggen. De dorps- en wíjkraden werken samen. Een belangrijk punt van de dorpsraden en ook van de Lindense dorpsraad is de ontwikkeling van het verkeer in en rond de kernen.

8. Projecten sociale vernieuwing

Ter vergadering legt de Dorpsraad een lijst van mogelijkheden voor.

9. Rondvraag

10. Afsluiting met een drankje

 

Het bestuur hoopt zoals altijd velen te mogen begroeten op de jaarvergadering.Johan van den Boom

Jan van den Broek

Jan van Essen