Op 16 maart is er om 20.00 uur een bijeenkomst van de coördinatoren van de verschillende huurders met het bestuur van de beheerstichting “Onze Burcht”.

Ook andere belangstellenden zijn welkom. De agenda wordt begin maart aan elke coördinator toegestuurd.

Er zijn weer belangrijke zaken te bespreken.

 

Joost Angenent

Beheerstichting Onze Burcht
Steegstraat 5

5439 NL Linden