De officiële opening van de verbouwde Burcht heeft al weer een jaar geleden plaats gevonden. Van de verschillende giften die genodigden toen hebben gedaan, heeft het bestuur van de beheersstichting De Burcht een flinke Lindeboom gepland voor ons dorpshuis.

Het kunstwerk (de skyline van Linden) dat nu prijkt op de schuifwand tussen de recreatiezaal en de biljartzaal in de Burcht is geschonken door de Dorpsraad van Linden. Het heeft lang geduurd, er zijn veel schetsen aan voorafgegaan, maar het resultaat mag er zijn.

Het was er op deze wijze nooit gekomen als we niet hadden kunnen beschikken over de gulle gave van de Dorpraad van Linden. Daarvoor dus nogmaals onze hartelijke dank.


Het bestuur van de beheersstichting De Burcht.