1. Huiskamer Linden tweede vrijdag van de maand.

Naar aanleiding van de discussies in de vergadering waarin verschillende redenen genoemd werden om de zeer matig bezochte open avonden in de Burcht te rechtvaardigen, heeft het bestuur besloten om de organisatie van deze avonden voorlopig op te schorten.

  1. Parkeren: voor en achter de Burcht zijn parkeervakken gecreëerd zodat het parkeren wat ordentelijker gebeurd. Parkeren bij de Burcht blijft altijd op eigen risico. Er zal binnenkort verlichting worden aangebracht, aan de zijkant en aan de achterkant van het gebouw.

  2. De exploitatie van de Burcht werd besproken. Met de huidige verhuurbedragen kunnen we een kleine buffer creëren voor de toekomst voor vervanging van of reparaties aan de inventaris. Volgend jaar wordt opnieuw bezien of de huurbedragen aangepast kunnen worden.

  3. Het is heel prettig dat de dorpsraad nog budgettaire ruimte heeft om de Burcht te steunen. Verder wordt iedereen creatief mee te denken om vaste huurders te werven. Met name overdag en in het weekend is er nog voldoende ruimte.

  4. Naar aanleiding van de evaluatie van NL doet, wordt er gesproken over de betrokkenheid bij activiteiten die alle Lindenaren aangaan.

Hoe kunnen we de drempel verlagen om te participeren? Ideeën zijn heel erg welkom.

De groep vrijwilligers wordt steeds kleiner en dat baart de aanwezigen veel zorgen.

Iedereen staat er achter om alle activiteiten die er in ons dorp worden georganiseerd door te laten gaan, maar het wordt voor de organisatie steeds lastiger.

  1. Bij de uitwisseling van wensen en voorstellen van de verenigingen/huurders en het bestuur komen de volgende zaken aan de orde: het bestuur gaat wijnglazen en bestek aanvullen; er zijn tuinstoelen en 2 parasols aangeschaft; de oude tafels zullen worden opgeknapt; de schildersclub kan in de toekomst van de opbergruimte van het bestuur gebruik maken om de spullen neer te zetten en er komt een tweede picknick tafel.

Tijdens de rondvraag kwamen de volgende dingen aan de orde:

De factuur van de Ganzeveer moeten voortaan naar Bert.

De EHBO-koffer staat op de zwarte kast in de gang na gebruik graag weer goed inpakken. De beheersstichting de Burcht blijft verantwoordelijk voor de aanvulling.

Verzoek om de radiatorknoppen niet te gebruiken om de temperatuur te regelen. Hiermee wordt het hele systeem ontregelt.

Verzoek om na gebruik van een lokaal, het lokaal weer zo achter te laten als je het hebt aangetroffen. Er worden foto’s gemaakt van de originele opstelling.











Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Burcht op maandag 11 april waarover iedereen in de krant heeft kunnen lezen, wil het bestuur van de beheersstichting het volgende mededelen:





Bij calamiteiten waarbij officiële instanties zoals politie, brandweer etc., verzoeken aan aanwezigen om het gebouw te verlaten, dient dat verzoek onmiddellijk opgevolgd te worden.

Iedereen dient zich dan te verzamelen op het voetbalveld, zodat nagegaan kan worden of ook iedereen het gebouw verlaten heeft.





Uitzending televisieopnames Smaakcentrum




Op maandag 25 april wordt op NPO 2 een aflevering over Cuijk in het programma "Geluk en een hoop liefde" uitgezonden. Hierin is onder andere het bezoek van groep 7b aan het Smaakcentrum in Linden te zien, waarbij tevens 2 leerlingen zijn geïnterviewd.