Brief aan de wethouder. Op 27 oktober j.l. heeft de vereniging Burgers van Linden es de onderstaande brief aan wethouder J. Joon gestuurd. De inhoud spreekt voor zich. En nu blijkt maar weer hoe goed het is dat de Vereniging nog bestaat als rechtspersoon. In de afgelopen jaren is er een paar maal (schriftelijk) contact geweest met de gemeente Cuijk.

Misschien herinnert u zich nog de commotie over de witte stippen op een aantal van de eiken. En het gerucht dat de gemerkte bomen omgehakt zouden worden. Het bleek uiteindelijk om de processierups te gaan.

Nu spelen er weer echt serieuze zaken....

 

 

 

 

Burgers van Linden es

 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cuijk
De Heer J. Joon
Postbus 10001
Louis Jansenplein 1
5430 DA Cuijk

Linden, 27-10-13

Geacht College,
Geachte heer Joon,

Op dd.12 april 1996 is bij notariële akte opgericht de Vereniging Burgers van Linden es. De vereniging is ingeschreven bij de KvK onder nr.v220409, welke inschrijving nog steeds rechtsgeldig is.

Artikel drie van de statuten van deze vereniging luidt als volgt:
De vereniging heeft ten doel:
a. Het behoud van de gehele Steegstraat onder Linden, gemeente Cuijk in zijn huidige karakteristieke vorm.
b. Het behartigen van de belangen van de inwoners van Linden, gemeente Cuijk in relatie tot ontgrondingen en recreatie-ontwikkeling.

De directe aanleiding voor het oprichten van deze vereniging was het voornemen van de gemeente Cuijk aan de Fa. Smals toestemming te verlenen de Steegstraat onder Linden weg te graven.
Tijdens de gehele procedure heeft de vereniging getracht met de gemeente Cuijk in gesprek te komen.
Pas nadat de rechtbank in 's-Hertogenbosch een voorlopige voorziening had getroffen, bleek het mogelijk om inhoudelijk en op basis van reële argumenten met de gemeente Cuijk te spreken. En uiteindelijk tot een oplossing te komen waar alle drie de partijen mee in konden stemmen.

Ook nu weer lijkt zich rond de Steegstraat een verschil van inzicht tussen de gemeente Cuijk en de Lindenaren af te tekenen.

Er lijkt een discrepantie te zitten tussen de gemaakte afspraken betreffende het in stand houden van de Steegstraat in de huidige karakteristieke vorm en het voornemen van de gemeente Cuijk aan de Firma Smals toestemming te verlenen de huidige doorgang sterk te verbreden en ter plekke (citaat wethouder dd. 3 oktober jl.) “fors zand en grind af te graven”.
Dit kan niet anders betekenen dat er een fors aantal eiken gaat sneuvelen.

Het beschikbaar houden van de Steegstraat als directe “ontsnappingsroute” was en lijkt nu weer een belangrijk element in de discussie te worden.

De vereniging Burgers van Linden es dringt er bij u op aan:
a.: die maatregelen te treffen die een directe en veilige route zuidwaarts, de kern Linden uit, zonder onderbreking garanderen,
b.: die maatregelen te treffen die een vaste verbinding realiseren, zodanig dat de bestaande eikenbomen behouden blijven.

Gaarne tot gesprek bereid.
Hoogachtend,

Han Maassen       Joost Angenent
voorzitter              secretaris

 

 

 

 

Vereniging tot behoud van de Steegstraat Belangenbehartiging
Opgericht bij notariele akte d.d. 12 april 1996 Kamer van Koophandel nr.: V220409
per adres: Steegstraat 3, 5439 NL Linden

 

 

 

 

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien: stuur een Whatsapp bericht naar Johan: 06-14145574 of Ed: 06-23877506. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over het publiceren van je evenementen aankondiging of andere zaken die je geplaatst wilt hebben op www.Grootlinden.nl

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen