Op maandag 15 januari 2018 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.00 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.Agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 15 januari 2017

Plaats:  De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd:  20.00 uur1.  Opening en vaststelling agenda

                           

2.   Verslag vergadering 4 december 2017

                (Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)3.   Samenstelling bestuur Dorpsraad

                Ed Tigchelaar  is vanaf 1-1-2018 bij de bestuursvergaderingen aanwezig. Kennismaking.

                Afspraak informele bijeenkomst 25 januari a.s..

Is het een idee om een tussentijdse vergadering te beleggen met een thema, zodat we ook de benoeming van nieuwe bestuursleden formeel kunnen afhandelen? 4. Ingekomen post en mededelingen

                - Verslag vergadering platform 29 november ‘17..(Johan)

                 -Verslag bijeenkomst “pilot wonen-zorg- welzijn”. (werkgroep: Han, Johanna en Els)

                 -presentaties wonen in de regio. Doorgestuurd door Els van Daal)

                 -jaarplan gemeente Cuijk en feedbackformulier

                -Ver. Kleine Kernen NB: regionale jaarvergadering themabijeenkomst NOBrabant 12 febr. a.s.

                -mails van Johan inzake (de werkzaamheden van) societeit Olie en Stoom.5.   Landelijke opschoondag: zaterdag 24 maart 2018.   6.   Onderhoud JPM Keijzersplein en directe omgeving.7    Ontwikkelingen m.b.t. wonen in Linden (ook ivm Pastorietuin)8.   Opbrengst gedachtenwisseling op de jaarvergadering ( zie verslag laatse jaarvergadering).9.  Wat verder ter tafel komt.10.   Rondvraag.

Lindense Agenda

zo ma di wo do vr za
1
2
3
4
6
Datum : maandag 6 augustus 2018
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
Datum : zondag 26 augustus 2018
27
28
29
30
31

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.