Kerstmis is Linden

 

‘En het geschiedde dat…’

 

Het zijn oude woorden die in het verhaal van de Kerstnacht klinken. Tot drie keer toe begint in de vertaling van de Statenbijbel een zin met deze archaïsche woorden. Drie markante momenten die vertellen over God die zich aan mensen toont.

In de geschiedenis van de mensheid was er steeds aandacht voor dit moment in de tijd. Of het nu het Germaanse midwinterfeest was of de verering van de zonnegod in Egypte. Pas in de derde eeuw van onze jaartelling vindt de kerstening van deze oude feesten plaats en wordt de geboorte van Jezus in Bethlehem herdacht.

Sindsdien vieren mensen Kerstmis met alle mogelijke invullingen en in allerlei vormen. Binnen onze parochie wordt het die avond en die dag druk in de kerkgebouwen die plotseling weer even centraal staan. Het is mooi dat daarbij gekozen kan worden uit veel vieringen, ieder met een eigen karakter.

Onze Lindense Geloofsgemeenschap heilige Lambertus maakt zich ook dit jaar op voor een bijzondere viering van bezinning, gebed en van het breken van het brood. Voor het eerst op Kerstavond om 19.00 uur. De Gildebroeders zetten de Kerststal neer, vrijwilligers brengen de sfeerversiering aan, het Gelegenheidskoor en musici onder leiding van Joost Angenent repeteren de liederen en over de Blijde Boodschap van het Kerstfeest wordt volop nagedacht. Bijzondere aandacht vragen we dit jaar voor de collecte op Kerstavond. In dit blad leest u daarover meer.

Op Tweede Kerstdagdinsdag 26 december is er om 15.30 uur een viering rond de kribbe voor de kinderen, ouders, grootouders en eigenlijk voor iedereen!

Anders dan andere jaren vieren we op zondagmorgen 31 december Oudejaarsdag met een zondagviering, die in het teken zal staan van de laatste dag van 2017. Dus geen viering op Oudejaarsavond. Elders in dit blad leest u nadere informatie over de Oudejaarsmorgen.

Bij onze Kerstviering op zondag 24 december om 19.00 uur, bij de viering voor kinderen op dinsdag 26 december om 15.30 uur en bij de Oudejaarsviering op zondagmorgen 31 december om 10.00 uur bent u van harte uitgenodigd en welkom.

Wij wensen u toe dat ook bij u het Kerstkind geboren wordt!

 

Herman van Rhee

 


Lindense Agenda

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen