Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom, Els van Daal en Henriette Huisinga.

Bericht van verhindering: Nico Heere, gemeente contact persoon.

Van 20.00 - 20.45 Ljubo Šijaković, met info over burgerbegroting Cuijk 2018.

Samengevat in steekwoorden:

  • 2017 was de 1ste keer in Cuijk, afrondend met +/- 100 mensen in de schouwburg.

  • Evaluatie door de werkgroep en fractievoorzitters: 2 verbeterpunten, meer jongeren erbij betrekken en andere manier van prioritering,  geen gelden bestemmen maar thema’s aangeven.

  • We zoeken deelnemers buiten de bestaande “clubs” om. Wij vanuit de dorpsraad: “Hoe meer duidelijkheid, hoe meer animo”.

  • De werkgroep benadert nu dorps- en wijkraden om te komen tot bewonersbijeenkomst in januari. (Nagekomen Info 7/12: deze bijeenkomsten gaan niet door, de werkgroep kiest andere benadering, januari volgt nadere info).

  • ‘We willen ophalen wat er leeft, wat verbetert hier in Linden de leefbaarheid ?’.

  • Welke voorzieningen zijn voor Linden realistisch en van belang ?.

We beginnen de vergadering met een kennismakingsrondje nu ook Els van Daal en ook Henriette Huisinga in het bestuur mee gaan doen. Els van Daal is in de jaarvergadering gekozen. Henriette, die samen met haar partner wil deelnemen niet. Dat zal voor een van beiden moeten gebeuren op de eerstvolgende officiële vergadering.

De voorzitter opent en stelt de agenda vast

Verslag vergadering 16 oktober 2017 is reeds geaccordeerd en staat op de site.

Ingekomen post en mededelingen:      

   a. Collegebesluit m.b.t. de Sociëteitshaven in plas 2. Voor kennisgeving aangenomen.

   b. N.a.v. het platform 29 /11, info over ondermeer het Groenbeleidsplan 2013 - 2023; waar we tegenkwamen dat de Steegstraat als secundaire bomenlaan bestempeld

       is en derhalve van betekenis blijft. We hebben gevraagd om herplant van de inmiddels open gevallen plekken in het gedeelte Linden t/m het ophaalbruggetje.

   c. Ontvangstbevestiging van onze reactie op conceptvisie Kraaienbergse Plassen.

   d. In het Jaarplan Cuijk 2018 is opgenomen ’verbetering ingang dorp Linden’.

De formele zaken waaronder inschrijving bij KvK van de nieuwe bestuursleden regelt J v.d. Broek

Terugkoppeling bezochte bijeenkomsten:

Festival van de Kernen, thema ondermeer “woonzorglandschap” 23 okt: Els van Daal, enthousiast . Het thema wonen met ondersteuning, - welke en hoe dan,- blijven wonen is ook aan de orde bij de SWOC/KBO info en discussie middag op 22 /11 in ’t Steunpunt in Beers. Met meerdere Lindenaren zijn ook Jan vd Broek, Els en Johan deelnemend. Zware voorgelegde problematiek, lijkt eerder af te schrikken dan uit te nodigen tot vrijwillig melden voor lokale werkgroepen. Vanuit het bestuur hopen we toch dat we in Linden 2 werkgroepleden kunnen vinden die samen met Els, deskundig op dit gebied, voor Linden het voortouw gaan nemen.

Onderhoud JP Keijzerspleintje en omgeving. De gemaakte afspraak met N. Heere (gemeentecontactpersoon) om concreet uit te zoeken wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is, is door misverstanden niet doorgegaan. We komen hier nog op terug.

Pastorietuin: Jan v.d.Broek heeft via Piet v.d. Koolwijk het kerkbestuur laten weten dat we in januari nader contact willen over ondermeer de tuin. Het standpunt van het parochiebestuur om de mogelijkheden te onderzoeken voor toekomstig (senior)wonen daar ter plekke geeft de nodige discussie.

Ontwikkelingen mbt wonen: is reeds bij meerdere punten aan de orde geweest.

Opbrengst gedachtewisseling jaarvergadering: vgl. keer weer agenderen.

De maandagen 15/1 en 5/3 zijn de volgende bestuursvergaderingen.

Notities, Johan van den Boom. Secr.


Lindense Agenda

zo ma di wo do vr za
1
2
3
4
5
Datum : zaterdag 5 januari 2019
8
Datum : dinsdag 8 januari 2019
9
10
11
14
16
17
18
19
21
23
24
25
26
28
30
31

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.