Op maandag  4 december 2017 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.00 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Gedurende het eerste deel van de vergadering is een ambtenaar van de gemeente aanwezig om informatie over de burgerbegroting uit te wisselen..

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 4 december 2017

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd:  20.00 uur

1.  Opening en vaststelling agenda

               

2. Burgerbegroting 

               

3.  Verslag vergadering 16 oktoberr 2017

4. Ingekomen post en mededelingen

              - collegebesluit inzake Societeitshaven in plas 2

                - vergadering platform d.d. 29 november ‘17

                - reactie op de conceptvisie Kaayenbergse plassen

               

5. Samenstelling bestuur Dorpsraad en formalisering naar KvK

               

6. Terugkoppeling bezochte bijeenkomsten

                -wonen in de regio (door Els van Daal)

                -bijeenkomst zorg en wonen van KBO/SWOC in Beers (Johan van den Boom)

                en deelname aan in te stellen werkgroep die al op 15 december bijeen komt.

7.   Onderhoud JPM Keijzersplein en directe omgeving

8.   Vervolg pastorietuin?

9.   Ontwikkelingen m.b.t. wonen in Linden.

10.  Opbrengst gedachtewisseling jaarvergadering.

11.  Wat verder ter tafel komt.

12.  Rondvraag


Lindense Agenda

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen