Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom, Els van Daal

 

 

 1. De voorzitter opent en stelt de agenda vast.

 2. Verslag  jaarvergadering 5 oktober 2017 wordt  vastgesteld en kan gepubliceerd.

  Opbrengst gedachtewisseling jaarvergadering wordt verplaatst naar de vlg. bestuursvergadering.

  Vervolg contact over de pastorietuin: Jan v.d.Broek neemt hierover contact met Piet v.d. Koolwijk.

 3. Ingekomen post en mededelingen:

  Agendapunten voor platform 29 /11, concreet geen, maar wel ter discussie over de huidige vorm en frequentie. We komen hier t.z.t. op terug.

  Uitnodiging voor SWOC/KBO info en discussie middag m.b.t. wonen en zorg; 22 /11 ’t Steunpunt in Beers:

  Oproep voor grote deelname: Jan vd Broek, Els en Johan gaan, ook andere geïnteresseerde Lindenaren zijn van harte welkom, info is ook op de Lindens site te vinden.

  Uitnodiging Festival van de Kernen: 23 oktober Els geeft zich alsnog op en gaat er heen.

 4. Concept visie  op het rapport van van Nuland m.b.t. ontwikkeling Kraaienbergse Plassen, geaccordeerde tekst gaat naar de gemeente Cuijk.

 5. Ingang van het dorp. Er is tweemaal overleg geweest met de gemeente hierover. Besloten is dat de gemeente een nader uitgewerkt plan met meerdere opties zal voorleggen.

 6. Onderhoud JP Keijzerspleintje en omgeving. Afspraak is dat Jan vd Broek contact zal maken met N. Heere (gemeente) om concreet uit te zoeken wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is.

 7. Wat verder ter tafel komt: we willen overgaan tot een bestuurs-vergader-jaarplanning waarbij de regelmaat van de eerste maandag in de maand uitgangspunt blijft. Eerstvolgende vergadering Maandag 4 december aanvang 20.30 uur. Verdere planning: de maandagen 15/1, 5/3, 9/4, 14/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9 en donderdag 12/10 jaarvergadering.

 

 

Woensdag 18 oktober 2017

 Notities

 Johan van den Boom

 Secr.

 


Lindense Agenda

zo ma di wo do vr za
1
2
3
4
5
Datum : zaterdag 5 januari 2019
8
Datum : dinsdag 8 januari 2019
9
10
11
14
16
17
18
19
21
23
24
25
26
28
30
31

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.