Op dinsdag  17 oktober 2017 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.00 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: dinsdag 17 oktober 2017

Plaats:  De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd:  20.00 uur

1.  Opening en vaststelling agenda

               

2.   Verslag jaarvergadering 5 oktober 2017

                -vaststellen verslag

                -opbrengst gedachtenwisseling  jaarvergadering

                -acties n.a.v. de jaarvergadering

    

3.   Ingekomen post en mededelingen

                - agendapunten voor komende vergadering platform

                - uitnodiging SWOC/KBO voor:

                - denk mee over Wonen, Zorg en Welzijn voor senioren in jouw dorp of wijk.

               

4.  Conceptvisie Kraaijenbergse Plassen

                (Een reactie dient voor 1 november binnen te zijn)

5.   Ingang van het dorp

                -verslag gesprek met Kees Peters n.a.v. parkeren bij de ingang van het dorp

                -acties?

6.   Onderhoud JPM Keijzersplein en directe omgeving.

7.    Wat verder ter tafel komt

8    Rondvraag

Datum  volgende vergadering: maandag …………….  2017


Lindense Agenda

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.

Login