Wij het huidig bestuur van de dorpsraad Linden:

Jan van den Broek, voorzitter, onze prater…

Jan van Essen, penningmeester, onze doener…

Johan van den Boom, secretaris, onze schrijver…

We missen  (mee) denkers:

Dorpsgenoten, Lindenaren, die net als wij hier wonen, werken en recreëren en die zich verbonden voelen met ons dorp….               

van jongs af aan, hier geboren en getogen,

of inmiddels al lang en breed ingeburgerd,

en ook nieuwkomers, maar dat blijf je hier niet lang, je hoort er van begin af aan bij.

Dorpsgenoten dus die mee willen doen in ons dorpsraadbestuur.

Eén keer per maand,

de eerste maandagavond van de maand van 8 tot 10 ’s avonds  in de Burcht.

Meer hóeft niet, meer mág wel.  kom meedoen op jaarbasis.

Want waar het ons écht om gaat is  dat we representatief blijven en daarmee draagvlak hebben en houden naar onze gesprekspartners, de overheid en andere instanties.

Want met slechts drie man lopen we het risico dat we vroeg of laat niet meer serieus genomen worden.

Daarnaast willen we doorgaan met , per thema ondersteuning te vragen zoals we dat al deden bij de ‘pastorietuin’ en de digitale koppeling  bij de website en de facebook pagina "Linden ons Dorp".

Namens mijn medebestuursleden,

Johan vd Boom.


Lindense Agenda

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.

Login