Graag nodigen we alle inwoners van Linden uit voor de jaarvergadering van de DORPSRAAD LINDEN op  donderdag 5  oktober 2017 om 20.00 uur in De Burcht.

Agenda

1. Opening Preview

Reglementair gedeelte

2. Mededelingen

3. Verslag van de vergadering van 13 oktober 2016

Dit verslag is eerder op de site gepubliceerd en ligt ook ter inzage.

4. a. Jaarverslag van het bestuur

                Dit verslag is bijgevoegd en komt aan de orde bij punt 6

     b. Financieel jaarverslag

(ligt ter inzage tijdens de vergadering)

  5.  Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing

Hoewel het bestuur niet mag klagen over incidentele medewerking, bestaat het bestuur nog steeds  uit slechts drie personen. Dat is onvoldoende. Met name vanuit het oogpunt van “draagvlak en vertegenwoordiging”  zowel naar buiten als naar de eigen dorpsgemeenschap is uitbreiding noodzakelijk. Het bestuur gaat komende weken nog naarstig op zoek naar aanvulling. Wij nodigen daarom iedereen uit om een bestuurslidmaatschap alvast te overwegen en eventuele interesse of vragen  bij een van de bestuursleden te melden.

Lopende Lindense ontwikkelingen en beleid voor komende jaren.

6. Jaarverslag van het bestuur

Omdat het jaarverslag nogal wat onderwerpen bevat, die nog ‘lopen’ bespreken we het puntsgewijs, zodat er gelegenheid is voor vragen of discussie. In de punten 7 en 8 komen de betreffende onderwerpen in elk geval afzonderlijk aan bod.

7.  Website www.grootlinden.nl en facebookplatform Linden

8. Het “project pastorietuin”

                Toelichting:

Het gebied rond de kerk van het JPM Keijzersplein tot en met de pastorietuin is beeldbepalend voor de kern Linden ook van wege de historische, culturele en natuurlijke waarden. De laatste jaren heeft het onderhoud te weinig aandacht gehad van alle verantwoordelijke partijen en dat doet afbreuk aan het dorpsgezicht. Het kan echt beter.

De opknap van de pastorietuin is een belangrijk onderdeel van een verbeteringsplan.

Een werkgroep heeft daarvoor wat ideeën uitgewerkt . Het bestuur van de Dorpsraad wil deze ideeën presenteren en van gedachten wisselen over de vervolgstappen.

Los daarvan is het bestuur bezig met het onderhoud van het JPM Keijzersplein en directe omgeving, omdat het momenteel onder de maat is. Ook de entree van het dorp en het “Amerikaans monument” hebben de aandacht.

Korte pauze

9.  Wat is wezenlijk voor de toekomst van een vitale kern Linden?

                Toelichting:

Ons dorp is op verschillende manieren aantrekkelijk. Het is niet moeilijk een lijstje te maken van de aantrekkelijkheden en sterke punten. De sterke punten willen we natuurlijk allemaal behouden en benutten.

Maar als het aankomt op het leggen van accenten of het maken van keuzes maakt het nogal uit welk perspectief je kiest. Kijk je vanuit het standpunt van de huidige bewoners met een gezin. Kijk je als potentiele nieuwe inwoner m.a.w. waarom zou je in Linden willen wonen en kan dat dan ook?   Of kijk je economisch of als ondernemer naar de toekomst van Linden.

Zeker waneer er belangen spelen is het een kunst om de juiste afwegingen te maken.

Het bestuur wil op interactieve wijze met de aanwezigen spreken over het maken van afwegingen 

10.          Rondvraag

11.         Gezellige afsluiting met een drankje

Het bestuur hoopt weer velen te mogen begroeten op de jaarvergadering.

Johan van den Boom

Jan van den Broek

Jan van Essen


Lindense Agenda

zo ma di wo do vr za
1
2
3
4
6
Datum : maandag 6 augustus 2018
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
Datum : zondag 26 augustus 2018
27
28
29
30
31

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.