Agenda vergadering bestuur Dorpsraad
 Maandag 4 september om 20.00 uur in de Burcht
  1. Opening en vaststelling agenda

  2. Verslag vorige vergadering, reeds goedgekeurd en op www. Grootlinden geplaatst.

  3. Ingekomen stukken en lopende zaken

    a. Sociëteitshaven (nieuws?)

    b. Woningbehoefte

  4.   Informatiebrief voor nieuwe Lindenaren (uitvoering en afspraken?)

    5.    Pastorietuin (reacties en vervolg)
    6.    Conceptagenda jaarvergadering 2017
    7.    Wat verder ter tafel komt

    8.   Rondvraag en nieuwe data


Lindense Agenda

zo ma di wo do vr za
2
6
7
8
9
11
12
Datum : dinsdag 12 september 2017
13
15
Datum : vrijdag 15 september 2017
16
19
Datum : dinsdag 19 september 2017
21
22
24
Datum : zondag 24 september 2017
25
26
Datum : dinsdag 26 september 2017
27
29

Login