Beste dorpsgenoten,

Sinds 2012 worden in Linden de verschillende inzamelingen voor de (Nationale) Goede Doelen in een gezamenlijke collecte ronde opgehaald. De landelijke organisaties van de goede doelen hebben enthousiast hun medewerking verleend omdat zo de continuïteit van inzamelen door vrijwilligers gewaarborgd blijft.

Onze Lindense “Week van de Goede Doelen” is gepland in de week van 7 tot 13 mei 2017. Hiervoor zult u binnenkort het inmiddels welbekende donatiefomulier ontvangen met daarnaast een begeleidende brief met nadere toelichting.

Na afloop zullen wij zoals altijd de opbrengst bekend maken via deze website.

 

  

De Goede Doelen waarvoor in 2017 gecollecteerd zal worden zijn:www.prinsesbeatrixfonds.nl

www.alzheimer-nederland.nl

www.reumafonds.nl

www.hartstichting.nl

www.longfonds.nl

www.kwfkankerbestrijding.nl

www.nierstichting.nl

www.brandwonden.nl

De Kerngroep “Week van de goede Doelen” wil u alvast, mede namens de deelnemende organisaties, bij voorbaat danken voor uw gulle bijdrage!

Heleen Bakker, Riky Bloemen, Jan van Essen, Jozée Maassen, Rik Nuijen, Petra Schimmel en Ineke Straten

 

 

 


Lindense Agenda

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.

Login