Aan: het college van B&W gemeente Cuijk ten name van wethouder G Stoffels.

 

Van: De dorpsraad Linden, 22 december 2015.

 

Betreft:

Advies dorpsraad Linden m.b.t. (tijdelijke) locatie Olie en Stoom naar aanleiding van de vraag van de wethouder tijdens de jaarvergadering DR Linden d.d. 15 oktober 2015.

Tevens aan Olie en Stoom , als afgesproken in de bestuursvergadering van 9 november 2015 met Dhr. R van Valkenburg, vertegenwoordigend Olie en Stoom.

 

Zowel in de vergadering van 9 november als in de vergadering van 7 december, zie notulen aldaar, is er uitvoerig gesproken over de locatie van Olie en Stoom.

Alle eerdere opties van locatie keuzen zijn opnieuw de revue gepasseerd, onder meer:

  1. Is er bij gedeeltelijk vertrek van de ontgronder toch geen plek in plas 1 te maken ?

  2. Blijft een locatiekeuze rond de Bungelaar, waar meer locale verenigingen onderdak krijgen uitgesloten?

Alles overziend en terugkijkend naar het standpunt van het college door de jaren heen dat de intensieve recreatieve ontwikkelingen in de Dommelsvoort plaats moeten gaan vinden en dat daar ruimte is voor jachthaven(s) zijn we van mening dat Olie en Stoom een plaats verdient en moet kunnen krijgen in de Dommelsvoort. Dat is dan ook ons advies.

We zijn ons er van bewust dat de Dommelsvoort niet ‘morgen’ gerealiseerd is. In die zin verstaan we dan ook de opmerking van de wethouder dat er uitgekeken wordt naar een tijdelijke locatie. We kunnen in dat licht instemmen met een tijdelijke locatie aan de westoever van plas 7; te weten ten zuiden van de oude verbinding tussen Steegstraat en Den Drul, zoals we reeds medio juli naar voren brachten. We zijn ons ervan bewust dat deze locatie mogelijk niet voor alle betrokkenen de meest gewenste plek is, zoals die dat ook voor ons niet is. Maar de tijdelijkheid is in deze allesbepalend. Het is ons inziens aan Olie en Stoom, die immers over een permanente ligplaats beschikt of ze van het tijdelijke aanbod gebruik willen maken, dan wel vanuit de huidige locatie in één keer naar de Dommelsvoort willen verhuizen.

Daarnaast kennen we de suggestie/voorkeur van Olie en Stoom zelf, de oostzijde van plas 2. We tekenen daarbij aan dat deze locatie niet onze voorkeur heeft. Maar áls de ontwikkelingen en onderhandelingen van Dommelsvoort geen voldoende duidelijkheid bieden en, zoals eerder, bovengenoemde tijdelijke locatie permanent dreigt te kunnen worden dan zijn we van mening dat aan de meest oostelijke zijde van plas 2 met een in de zuid – noord richting gepositioneerde stijger bespreekbaar kan zijn. We gaan er dan vanuit dat alle bijbehorende zaken zoals parkeren, opslag etc . ten zuiden van de Oostermeerweg zal plaatsvinden, gecamoufleerd ingepast in de omgeving.

Met vriendelijke groet,

De dorpsraad Linden.

J. van den Boom secr.

 

met plaatsing op website Grootlinden ter info aan onze inwoners.


Lindense Agenda

zo ma di wo do vr za
1
3
4
5
8
9
Datum : dinsdag 9 oktober 2018
10
12
13
15
16
Datum : dinsdag 16 oktober 2018
17
19
20
22
23
Datum : dinsdag 23 oktober 2018
24
25
26
27
29
31

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen